One-Time Password

One-Time Password

 

Zaawansowany mechanim uwierzytelniania dostępu

Rozwiązanie McAfee One-Time Password udostępnia mechanizm zaawansowanego i wieloskładnikowego uwierzytelniania umożliwiającego bezpieczne logowanie i dostęp. Szybkie, łatwe w instalacji, konfiguracji i utrzymaniu. To rozwiązanie silnego uwierzytelniania firmy McAfee pozwala zabezpieczyć dostęp do kluczowych informacji firmy, niezależnie od miejsca ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu.

 

Zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi dzięki silnemu uwierzytelnianiu

Umożliwia zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi przez połączenie informacji znanych tylko użytkownikowi z hasłami jednorazowymi. Dzięki silnemu uwierzytelnianiu nawet przechwycone przez osobę nieupoważnioną dane uwierzytelniające nie będą wystarczające do wykonania szkodliwego działania.

Uproszczenie administracji i monitorowania

Pozwala uzyskać pełną kontrolę nad systemem przy użyciu narzędzia Web Manager Management, które umożliwia przypisywanie tokenów i odblokowywanie kont bezpośrednio z poziomu interfejsu internetowego.

Zapewnienie zgodności, gdy wymagane jest uwierzytelnianie poza pasmem

Umożliwia uwierzytelnianie użytkowników za pomocą haseł jednorazowych wysyłanych w wiadomościach SMS, e-mail lub wiadomościach komunikatorów w celu zapewnienia zgodności z przepisami, w tym Payment Card Industry (PCI) i innych. Zapewnienie zgodności może ograniczać możliwość korzystania z metod przesyłania poza pasmem.

Zmniejszenie kosztów administracyjnych dzięki tokenom programowym Pledge

Korzystanie z tokenów sprzętowych wymaga intensywnych działań administracyjnych i logistycznych, co powoduje wzrost kosztów. Dzięki tokenom programowym Pledge oferowanym przez rozwiązanie One Time Password można znacząco obniżyć te koszty.

 

 

Skrócenie czasu wdrażania

Rozwiązanie McAfee One Time Password jest łatwiejsze we wdrażaniu w porównaniu do tradycyjnych, starszych rozwiązań zarządzania hasłami jednorazowymi i tokenami sprzętowymi. Instalacja i konfiguracja, nawet w złożonych systemach, może być wykonana w ciągu kilku minut lub godzin.

Zwiększenie elastyczności i możliwości skalowania rozwiązania uwierzytelniania

Umożliwia zarządzanie ochroną aplikacji na bieżąco bez przestojów lub korzystanie z wbudowanej funkcji klastra w celu zapewnienia wysokiej dostępności.

Obsługiwane systemy operacyjne

Microsoft Windows, Linux, Oracle (Sun) Solaris, IBM AIX, HP-UX, Mac OS X (w tym bezobsługowe systemy operacyjne)

Obsługiwane bazy danych użytkowników

LDAP (Microsoft Active Directory, Oracle (Sun) Directory Server, Novell eDirectory, Siemens DirX, OpenDJ)
SQL za pośrednictwem JDBC lub ODBC (Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL)

Token programowy Pledge

Pledge App: iPhone, iPad, Android, BlackBerry, Java ME
Pledge Desktop: Mac OS X, Microsoft Windows, Linux

Produkty podobne:

Copyright © by Miecznet 2001 - 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone  | Polityka Cookies